https://gist.github.com/anonymous/9bd6745e7f08feae3123a1ca020e0e83

Kontakt - Šport do Košíc

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vráťme deťom šport do Košíc
občianske združenie

Podnikateľská 2
040 17 Košice


mail:  info@sportdokosic.sk
tel.:  
+421 905 355 483

IČO: 42327598
DI
Č: 2024081422

Prima banka Slovensko,a.s.
Číslo účtu: 7027971001/5600
IBAN: SK68 5600 0000 0070 2797 1001

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky