https://gist.github.com/anonymous/9bd6745e7f08feae3123a1ca020e0e83

Žiadosť PO - jednotlivec - Šport do Košíc

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Názov a adresa príjemcu


Kontaktná osoba

Charakter žiadosti (môžete označiť viac možností)

 Finančnú podporu Materiálnu podporu
 Organizačné zabezpečenie (produkcia) akcie
 Pitný režim na akciu
 Športové ocenenia a diplomy
 Zabezpečenie fotodokumentácie z akcie

 Iné


Vyplnenie údajov označených hviezdičkou je povinné!

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky